Kuinka usein nuohous pitää tehdä?

10.06.2022


Nuohoustarpeeseen vaikuttaa, miten paljon tulisijaa käytetään. Asuinrakennusten osalta on kuitenkin säädetty vähimmäismäärävälit. Vakituisessa asuinrakennuksessa nuohous tulee tehdä vähintään kerran vuodessa, ellei tulisijan käyttö ole niin runsasta, että aikaväliä tulee lyhentää. Vapaa-ajan asunnossa nuohous tulee tehdä vähintään kolmen vuoden välein. Yli kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija tulee nuohota ennen käyttöönottoa.