Onko nuohous pakollista?

10.06.2022

Onko nuohous pakollista?

On. Pelastuslaki (13 §) velvoittaa nuohoamaan yleisten tilojen ja asuintilojen tulisijat ja savuhormit määrävälein. Muistathan, että vuoden 2019 lakimuutoksen myötä vastuu nuohouksen järjestämisestä siirtyi kunnilta kiinteistönomistajille!

Kuinka usein nuohous pitää tehdä?

Nuohous tarpeeseen vaikuttaa, miten paljon tulisijaa käytetään. Asuinrakennusten osalta on kuitenkin säädetty vähimmäis määrävälit. Vakituisessa asuinrakennuksessa nuohous tulee tehdä vähintään kerran vuodessa, ellei tulisijan käyttö ole niin runsasta, että aikaväliä tulee lyhentää. Vapaa-ajan asunnossa nuohous tulee tehdä vähintään kolmen vuoden välein. Yli kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija tulee nuohota ennen käyttöönottoa.


.