Mitä on tehonuohous?

Tehonuohous tarkoittaa savuhormien ja tulisijojen perusteellista puhdistusta porakoneella ja tarkastusta kameralla. Nuohooja käyttää tähän tarkoitukseen erikoistyökaluja ja -menetelmiä varmistaakseen, että savupiipussa ja tulisijassa ei ole kerääntynyttä nokea tai muita palamisjäämiä, jotka voivat aiheuttaa tulipalon tai muita ongelmia.

Tehonuohous suoritetaan ammattitaitoisen nuohoojan toimesta. Nuohooja käyttää erilaisia työkaluja, kuten pyöriviä harjoja, tehokasta imuria poistaakseen nokea ja muita jäämiä savuhormista ja tulisijasta. Puhdistuksen lisäksi nuohooja tarkastaa silmämääräisesti tai kameralla myös lämmitysjärjestelmän toimivuuden ja mahdolliset vauriot.

Tehonuohous on tärkeää suorittaa säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, riippuen lämmitysjärjestelmän tyypistä ja käytöstä. Puulämmitteisissä tulisijoissa ja savupiipuissa nokea ja tervaa voi kertyä nopeammin, joten puhdistus saattaa vaatia useampia kertoja vuodessa.

Säännöllinen tehonuohous varmistaa, että savuhormi ja tulisija toimivat turvallisesti ja tehokkaasti. Se vähentää tulipaloriskiä ja parantaa lämmönluovutusta, mikä johtaa energiansäästöön. Tehonuohous on myös usein edellytys esimerkiksi vakuutusyhtiön hyväksynnälle, ja sitä vaaditaan lakisääteisesti monissa maissa.

Käykö nuohooja tehonuohouksen jälkeen katolla?

Nuohoojan tehtäviin kuuluu myös käydä katolla varmistamassa kattoturvatuotteiden, piipun ja hormien kunnon. Kun nuohous tehdään alakautta, katolla työskentely vähenee huomattavasti.

Tehonuohous on akkuporakoneella pyöritettäviin tehonuohoustyökaluihin perustuva innovatiivinen nuohousmenetelmä, joka voidaan suorittaa hormiin alakautta tulisijan nuohousluukun tai horminpohjaluukun kautta.