Uutiset

Nuohoustarpeeseen vaikuttaa, miten paljon tulisijaa käytetään. Asuinrakennusten osalta on kuitenkin säädetty vähimmäismäärävälit. Vakituisessa asuinrakennuksessa nuohous tulee tehdä vähintään kerran vuodessa, ellei tulisijan käyttö ole niin runsasta, että aikaväliä tulee lyhentää. Vapaa-ajan asunnossa nuohous tulee tehdä vähintään kolmen vuoden...

Hormiin kertyy ajansaatossa nokea, jos nuohousta ei tehdä määrävälein. Hormiin kertynyt noki voi syttyä palamaan lämmittäessä tulisijaa. Nuohoaminen on siis erittäin tärkeä ja edullinen, osa paloturvallisuutta.​

Laissa on määrätty, että nuohouksen voi tehdä vain nuohousalan ammattilainen. Itse voi nuohota vaikka viikottain, mutta sillä ei voi korvata lakiin säädettyä nuohousta. Ammattinuohooja on kutsuttava vakituiseen asuinrakennukseen vähintään vuoden välein ja vapaa-ajan asuntoon vähintään kolmen vuoden välein. Emme myöskään suosittele nuohoamaan itse,...

On. Pelastuslaki (13 §) velvoittaa nuohoamaan yleisten tilojen ja asuintilojen tulisijat ja savuhormit määrävälein. Muistathan, että vuoden 2019 lakimuutoksen myötä vastuu nuohouksen järjestämisestä siirtyi kunnilta kiinteistönomistajille!